(a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) Michal Makovec (AXISKI), székhelye: Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné, Slovakia, cégazonosító szám: 44 700 792 (a továbbiakban: „Eladó”) a Eladó jelen Általános Vásárlási Feltételek szerint, Számlaszám készpénz nélküli fizetéshez: FIO Bank, külföldi fiók banka, a.s. számlaszám: IBAN: SK4083300000002900579897 BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

I. Rendelek

1. A vevő megrendeli az eladó termékeit és szolgáltatásait a www.axiski.cz weboldalunkon keresztül, írásban az obchod@axiski.sk e-mail címen, vagy telefonos megrendeléssel a +421 948 520 509 telefonszámon.

2. Online rendelés esetén kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

Ha fogyasztóként vásárol, pl. mint természetes személy, aki a távollevők között kötött szerződés megkötésekor vállalkozása, munkaviszonya vagy foglalkozása körében nem jár el, állami név és vezetéknév, lakcím. Egyszerre adja meg telefonszámát és e-mail címét.
Ha vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan vásárol, adja meg cégnevét, azonosító számát, adószámát és telephelyét vagy székhelyét is (az e-shopon keresztül leadott rendelés automatikusan megfelel ezeknek a feltételeknek).
3. A megrendelés elküldését követően megrendelése feldolgozásra kerül, és e-mail címére haladéktalanul visszaigazolást küldünk a megrendelés kézhezvételéről. E-mailben egyeztetjük Önnel a megrendelés részleteit és az áru vevő részére történő szállításának várható időpontját. Szükség esetén a megrendelésével kapcsolatos minden további információt az Ön által megadott e-mail címre küldünk.

4. A Fogyasztónak joga van a megrendelést díjmentesen elállni, és csak az eladónak a fogyasztóval való 1. kapcsolatfelvételének napján, azaz azon a napon, amikor a megrendelés a fogyasztóval történt. A rendelés lemondható írásban (e-mailben). Az eladó az elállási visszaigazolásról is kizárólag írásban értesíti a fogyasztót. Írásbeli formanyomtatvány szükséges az eladó igazolható elállási okmánya és a megrendelés feldolgozásának leállása miatt.

II. Fizetési feltételek

1. Az e-shopban az alábbi módokon lehetséges az áruk és szolgáltatások fizetése:

 • utánvétes fizetés (az áru átvételekor közvetlenül a futárnak fizet) – csak HU, PL, CZ ügyfelek számára
 • online kártyás fizetés a Besteron fizetési átjárón keresztül
 • online fizetés kártyával vagy átutalással a PayPal fizetési átjárón keresztül
 • Fizetés előre banki átutalással, az áru számlánkra történő beérkezése után kerül kiszállításra

2. Az eladó kedvezményes lehetőségeket biztosíthat a vevőnek

 • kedvezmény az e-shopban történő regisztráció árából
 • ismételt vásárlás esetén kedvezmény
 • kedvezmény egyszeri kedvezményes kupon alapján

III. Kézbesítési időszakok

1. Az eladó köteles a megrendelést legkésőbb 30 napon belül teljesíteni és az árut a vevőnek átadni. Általában azonban 3 munkanapon belül kiszállítjuk az árut. Az árut munkanapokon 9:00-18:00 óra között kézbesítjük, az áru pontos feladási és kiszállítási napjáról e-mailben értesítjük.

2. Begyűjtés helye, ill. Az áru szállítását a vevő határozza meg az áru megrendelésekor. Az áru vevő általi átvétele a megrendelés teljesítésének minősül. A szállítási címre történő szállítást az eladó biztosítja. Az árut tartalmazó küldemény minden esetben tartalmaz adóbizonylatot (áruvásárlást igazoló bizonylat) és használati utasítást, vagy jótállási jegyet.

3. Az eladó nem vállal felelősséget a futárszolgálat miatti késedelmes áruszállításért, vagy a vevő hibás címének megadása miatt. A Vevő köteles az árut a fuvarozótól/futártól való átvételkor alaposan megvizsgálni, és az áru átvételét az áru átvételén aláírásával igazolni.

IV. Ár, fizetési feltételek és szállítás

1. A termék árát az eladó árlistája határozza meg. Az árlistában szereplő árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az eladó fenntartja az árváltoztatás jogát a gyártók, importőrök stb. árváltozásai kapcsán. A termék érvényes árát minden esetben a megrendelés visszaigazolásakor közöljük.

2. A fogyasztó készpénzben, utánvéttel, átutalással/befizetéssel az eladó számlájára, vagy bankkártyával fizet.

3. A Fogyasztó a termék átadásakor fizeti a termék árát + vagy a kiszállítás és az utánvét árat.

4. A Fogyasztó a szállítás módját maga választja ki az e-shop megrendelőlapján vagy más kommunikációs módon. A fogyasztó választhatja a szállítás módját, nevezetesen: a) futárszolgálat (fuvarozás) – (98 EUR-ig terjedő rendelés esetén 5.00 EUR ÁFA-val, 99 EUR-tól nem számolunk fel postaköltséget), b) áruátvétel a szolgáltatónál (szállítási költséget az eladó nem számol fel)

5. A szállítási költség mértékéről a fogyasztót a megrendelés visszaigazolásakor mindig értesítjük, vagy az eladó egy olcsóbb szállítási lehetőséget ajánl a fogyasztónak.

V. Áruk átvétele

1. Fogyasztó vállalja, hogy az árut a megbeszélt határidőn belül a megrendelésben megadott címen átveszi.

2. A fogyasztó a termék átvételekor köteles ellenőrizni a küldemény testi épségét és hiánytalanságát. Ha a küldemény láthatóan sérült és megsemmisült, a Fogyasztó köteles a küldemény átvétele nélkül haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az eladóval, és a szállítmányozó társasággal a küldemény sérüléséről jegyzőkönyvet felvenni. A termék mennyiségére és fizikai sérülésére vonatkozó utólagos reklamációt nem fogadjuk el.

3. A fogyasztó a termékek tulajdonjogát csak a teljes ár és a távvásárlási szerződésben rögzített egyéb pénzösszegek eladó számlájára történő megfizetésével szerzi meg.

Az eladótól a terméket birtokló fogyasztóra történő tulajdonjog átruházása mellett a fogyasztót terheli a letétkezelő minden kötelezettsége, és köteles a termékeket, szolgáltatásokat saját költségén biztonságosan tárolni, és azokat úgy címkézni, hogy azok azonosíthatóak legyenek. az eladó terméke minden körülmények között.

4. Az eladó jogosult a kötelezettségek teljesítését, így különösen a termékek, szolgáltatások árának megfizetését követelni, függetlenül attól, hogy a termék, szolgáltatás tulajdonjoga még nem szállt át a fogyasztóra.

5. A termékek sérülésének kockázata a fogyasztóra száll át, amikor a fogyasztó vagy megbízottja átveszi.

VI. Szerződéstől való elállás

1. Az eladó jogosult elállni a szerződéstől készlet értékesítése, az áruk elérhetetlensége miatt, vagy ha a szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója a gyártást leállította, vagy olyan jelentős változtatást eszközölt, amely az eladó kötelezettségeinek teljesítését akadályozta. szerződés vagy vis maior miatt, vagy ha minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül, vagy a webáruházban feltüntetett áron a vásárló részére átadni. Az eladó köteles erről a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szerződésben vállalt áruért már befizetett foglalót a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül a vevő által megadott számlára utalással visszautalni.

2. A vevő az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A vásárlónak joga van ezen időszakon belül kicsomagolni és kipróbálni az árut a klasszikus „kő” üzletben szokásos vásárláshoz hasonlóan. A tesztelés azonban nem azt jelenti, hogy elkezdjük használni az árut, majd visszaküldjük az eladónak. A vevő az eladóval kötött szerződéstől való elállás jogát papíron vagy e-mailben az info@saris-autonosice.sk címen gyakorolhatja oly módon, hogy ne legyen kétséges a szerződéstől való elállás. Ha így dönt, küldje el részünkre aláírt, írásos szerződéstől való elállási nyilatkozatát, amely tartalmazza vezeték- és vezetéknevét, címét, rendelési számát, megrendelés dátumát és pénzügyi elszámolási számlaszámát.

3. Az árut a vásárlást igazoló bizonylattal együtt legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül küldje meg postai úton a Michal Makovec, Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné címre. A vevő a szerződéstől való elállással köteles az árut hiánytalanul, a teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, eredeti csomagolásban, használaton kívül átadni az eladónak. Javasoljuk az áru biztosítását. Az eladó nem fogad el utánvétes fizetést. Az eladó a szerződéstől való érvényes elállást követően visszaadja a vevőnek minden olyan fizetést, amelyet a vevő az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyíthatóan teljesített, így különösen a vételárat. A kifizetéseket 14 naptári napon belül visszatérítjük a vevőnek attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor az eladó megkapta a vevő adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát. A terméket utánvéttel nem küldi vissza. Az így küldött terméket nem fogadjuk el, visszaküldjük. A fogyasztó fenti kötelezettségeinek eleget téve az eladó az árut visszaveszi, és a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül a termékért, szolgáltatásért fizetett árat, illetve a fogyasztó által a termékért, szolgáltatásért fizetett előleget visszaveszi. előre egyeztetett módon visszaküldik a fogyasztónak.

4. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az eladónak átadja a használt, sérült vagy hiányos árut, vagy az áru kezelésének eredményeként a szóban forgó áru értéke a vételár megállapításához szükséges mértéken túl csökken. az áru jellemzői és működőképessége miatt az eladó jogosult a vevőtől az áru kijavítása és az áru eredeti állapotának helyreállítása értékének megfelelő összegű kártérítésre, ill. az eladónak jogában áll követelni a vevőtől az áru értékcsökkenésének megtérítését, és erről a vevőt értesíteni kell.

Utasítás az elállási jog gyakorlásáról és a nyomtatvány

VII. Reklamációs eljárás, garancia, szerviz

1. Általános rendelkezések és meghatározások

 • Jelen Reklamációs Eljárás a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Törvény) szerint készült, és azokra a fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: Áruk) vonatkozik, amelyeknél a vevő kellékszavatossági felelőssége (a továbbiakban: Ptk.) mint „Áru”) a jótállási idő alatt gyakorolják. Reklamáció ”).
 • Az “eladó” Michal Makovec, székhelye: Osloboditeľov 1577/6, 06601 Humenné, Cégazonosító: 44 700 792 személy – vállalkozó, aki szerződést kötött az eladóval áruvásárlásra.
 • Természetes és jogi személyek – vállalkozók tudomásul veszik, hogy a jótállás feltételei (különösen a jótállási idő) eltérhetnek a fogyasztói jótállás feltételeitől és az Eladó és a Vevő – vállalkozó közötti kapcsolatokat a Kereskedelmi törvénykönyv szabályozza.

2. Jótállási feltételek

 • Ha az áruk nyilvánvaló hibákat mutatnak, i. különösen abban az esetben, ha az árut sérült szállítási csomagban adják el a Vevőnek, a Vevő jogosult át nem vett áruk. Ebben az esetben a Vevő joga az Eladó megfelelő teljesítésére vagy a Vevő választása szerint a vételár visszatérítésére megmarad.
 • Abban az esetben, ha az áru hibája az Áru Vevő általi átvétele után következik be a jótállási idő alatt, a Vevő reklamációt nyújthat be.
 • A jótállási idő hosszára a törvény hatályos rendelkezései az irányadók, azaz a törvényben foglalt kivételekkel 24 hónapig tart. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az árut a vásárló átveszi.

Ha a reklamált árut postai úton vagy futárral kézbesítik, a felelős átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép blokk, csomagolás), a reklamáció szempontjából a döntő időpont a futártól való átvétel, ill. postai kézbesítő. Utánvéttel küldött árut az eladó nem fogad el; javasoljuk az áru biztosítását.

 • A Vevő a Szt.-ben meghatározott minden esetben jogosult a szerződéstől elállni. Az elállás attól a pillanattól hatályos az Eladóval szemben, amikor a Vevő a szerződéstől való elállásról szóló írásbeli nyilatkozatát átadja részére. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés kezdettől fogva eláll, és a felek kötelesek visszaadni mindazt, amit az alapján biztosítottak.
 • Reklamáció esetén az Eladó nem vállal felelősséget az adatvesztésért, illetve a készülékben tárolt adatok elvesztéséből eredő károkért. A vásárló köteles az adatokról biztonsági másolatot készíteni a reklamáció előtt.

3. Utasítás az eladónak az áru hibáiért való felelősségéről

Kijavítható hiba esetén a fogyasztó-vevő jogosult annak térítésmentes, kellő időben és szabályszerű kijavítására. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. Fogyasztó – a vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, alkatrész cseréjét, ha az eladónak az ár miatt aránytalan költsége nem merül fel, ill. a hiba súlyossága. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy nem hibásra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a fogyasztónak-vevőnek.

Olyan hiba esetén, amely nem javítható, és amely megakadályozza a dolog rendeltetésszerű, hibamentes, dologként történő használatát, a fogyasztó-vevő jogosult a dolgot kicserélni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanilyen jogok illetik meg a fogyasztót – a vevőt, ha az orvosolható hibákról van szó, de ha a fogyasztó – a vevőt a hiba kijavítás utáni ismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a dolgot. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a fogyasztó-vevő a termék árából ésszerű árengedményre jogosult.

Az eladó tájékoztatta a fogyasztót – a vevőt azokról a jogairól, amelyek a stat. 622. §-a (e cikk a. pontja) és az abból eredő jogok 623. § (a jelen cikk b. pontja) alapján jelen Panasztételi Eljárás Eladó és a Fogyasztó megfelelő e-kereskedelmi oldalán történő elhelyezésével – a vevőnek lehetősége volt azt időben elolvasni a megrendelés elküldése előtt.

4. Panaszkezelés

Reklamációt e-mailben írásos értesítés útján, valamint az áru postai úton történő elküldésével lehet benyújtani a következő címre: AXISKI – Michal Makovec, Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné, Slovakia

Javasoljuk, hogy az áruval együtt adja át az áru megvásárlását igazoló dokumentum (számla) másolatát és a kitöltött reklamációs űrlapot a reklamáció gyorsabb feldolgozása érdekében.

A reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, indokolt esetben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül meg kell oldani. Ezen időszak letelte után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy a terméket új termékre cserélni.

Abban a helyzetben, amikor az árut el kell küldeni az eladónak vagy a szervizközpontnak, a vevő úgy jár el, hogy az árut megfelelő csomagolásba csomagolják, amely kellően védi az árut és megfelel az áruszállítás követelményeinek.

Törékeny áruk szállítása esetén javasoljuk a küldemény megfelelő szimbólumokkal történő megjelölését. Ha a reklamált árut postai úton vagy futárral kézbesítik, a felelős átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt, a dokumentációt (számla, pénztárgép blokk, csomagolás), a reklamáció szempontjából a döntő időpont a futártól való átvétel, ill. postai kézbesítő.

törvény vonatkozó rendelkezései szerint a panasztételi határidő lejártának figyelemmel kíséréséért a felelős teljes körűen felelős. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Polgári Törvénykönyvről szóló tájékoztatást, valamint az ügyfél azonnali, e-mailben történő megkeresését a panasz kezelésével kapcsolatban.

A jótállási igény megszűnik az Áru szakszerűtlen összeszerelése vagy nem szakszerű üzembe helyezése, valamint az Áru szakszerűtlen kezelése, i. különösen a következőkhöz:

 • a védőzárak és matricák megsértése, ha vannak ilyenek
 • az Áruk olyan körülmények között történő használata, amelyek paramétereik miatt nem felelnek meg az Áru dokumentációjában meghatározott paramétereknek

5. Záró rendelkezések

Panasz esetén a Vevő a reklamációjáról az Eladót tájékoztatja, és megállapodik vele a reklamáció legmegfelelőbb módjában. Ha nem tudja rendezni velünk a vitát, panaszát benyújthatja az EU online vitarendezési platformjához (“ODR platform”). Ez a platform lehetőséget kínál az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára, hogy megpróbáljanak bíróságon kívüli egyezséget elérni az online vásárlásokkal kapcsolatos panaszok esetén. Ezt az egységes belépési pontot úgy tervezték meg, hogy felhasználóbarát és interaktív weboldal legyen, amely az EU összes hivatalos nyelvén ingyenesen elérhető. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr

VIII. Záró rendelkezések

1. Jelen általános szerződési feltételek a vevő számára az elektronikus megrendelés vevő részére történő elküldésével lépnek hatályba. A megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elolvasta és azokkal teljes egészében egyetért.

2. Az eladó fenntartja a jogot ezen általános vásárlási feltételek megváltoztatására. Az általános vásárlási feltételek változásainak írásbeli értesítési kötelezettsége a www.takera.sk weboldalon történő elhelyezésével teljesül.

3. A vonatkozó rendelkezések a Ptk. 22/2004 Coll. törvény módosításáról, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 128/2002 Coll. törvénnyel módosított belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről, valamint egyes törvények módosításáról. 284/2002 Coll. módosításával és a törvény 2. sz. 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben.